IVIO-opleidingen staat voor: 

IVIO-opleidingen | Zeker van resultaat
Complete en betrouwbare dienstverlening
IVIO-opleidingen | Leraar
Deskundige en gecertificeerde docenten met ervaring
IVIO-opleidingen | Studiekansen vergroten
Erkende diploma’s (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)
IVIO-opleidingen | Wat is het doel van de opleiding?
Tijdig en succesvol behalen van doelstellingen
IVIO-opleidingen | Een financieel sterke organisatie
Een financieel sterke organisatie

Gepersonaliseerd leerplan

‘Iedere deelnemer heeft zijn eigen beginniveau, (onderwijs)-achtergrond, motivatie en leertempo om een nieuwe taal te leren. IVIO-Opleidingen zorgt voor een gepersonaliseerd leerplan waarmee we individuele leerdoelen in beeld brengen, inspelen op verschillen in leerstijlen en leervermogen en rekening houden met wat de deelnemer al kan en weet. Zo bieden we binnen onze cursusgroepen maatwerk. Belangrijk is dat we werken met authentieke contexten, zowel in het lesmaterialen als door middel van praktijkactiviteiten. Hierdoor leert de deelnemer de taal vanuit het dagelijks werk en leven. Kortom: we werken binnen ons aanbod zowel aan taalontwikkeling als aan participatie en zelfredzaamheid.’ 

“Van gesprek naar diploma”

Hannarixt de Vries
algemeen manager IVIO-opleidingen

LM-20191121-IVIO-11
IVIO-opleidingen | Kijkje in de klas

Geschiedenis

IVIO staat voor Instituut voor Individuele Ontwikkeling en is in 1936 opgericht door pedagoog en natuurkundige prof. dr. Philip Kohnstamm. Hij wilde in de crisisjaren via individuele studieprogramma’s grote groepen werkelozen de mogelijkheid bieden zichzelf te ontwikkelen. Het bevorderen van de zelfredzaamheid en het meedoen met de maatschappij staan bij ons nog steeds centraal.

In 2003 gingen de bedrijfsactiviteiten van IVIO over naar de Kennis, Marketing en Media Groep. In 2009 werden de acht IVIO-bedrijven gebundeld in twee groepen: de IVIO-Onderwijs Groep en de IVIO-Advies Groep. Om het jaar wordt door de Stichting IVIO de Philip Kohnstamm IVIO-prijs uitgereikt (voor een persoon of organisatie van wie de activiteiten overeenkomen met de doelstelling van Stichting: het leveren van een bijdrage aan goed onderwijs voor ieder). Daarnaast wordt jaarlijks de Andries Greiner-prijs uitgereikt aan Flevolands schrijftalent.

IVIO-opleidingen | prof. dr. Philip Kohnstamm

Onze aanpak

De Nederlandse taal beheersen is een voorwaarde om mee te doen in onze maatschappij. IVIO-Opleidingen is een landelijke aanbieder van (duale) Nederlandse taal- en rekenopleidingen en trainingen digitale vaardigheid en budgetteren. Individuele trajecten op maat gemaakt voor laaggeletterde Nederlanders (alfabetisering 1F en 2F) en immigranten met Nederlands als tweede taal (taalniveau A1 t/m B2 en alfabetiseringstraject).

IVIO-opleidingen hanteert een aanpak op maat waarbij taal ook bijdraagt aan de zelfredzaamheid. Een individueel leertraject houdt rekening met het huidige kennisniveau, het leertempo en de specifieke doelstellingen van de deelnemer. Deze voorbeelden uit de praktijk illustreren onze op maat gemaakte werkwijze en hoe deze de motivatie bevordert.

Esraa – Cursist

“Ik wil het oudergesprek op de basisschool van mijn dochter zelf voeren.”

Lees meer

Esraa is een moeder uit Syrië en heeft als doel het komende oudergesprek op de basisschool van haar dochter zelf te kunnen voeren. Haar docent speelt hierop in door elke dag te beginnen met een rollenspel waarin een oudergesprek wordt nagespeeld. Hier heeft Esraa niet alleen veel van geleerd, maar ook haar zelfvertrouwen is hierdoor flink toegenomen. Het geplande oudergesprek heeft ze uiteindelijk zelf uitgevoerd en haar motivatie om te leren is enorm gegroeid.

Victoria – Cursist

“Ik zou graag kapster of schoonheidsspecialiste worden!”

Lees meer

Tijdens haar intakegesprek vertelt Victoria uit de Oekraïne dat zij graag kapper of schoonheidsspecialist wilt worden. Ze heeft hier geen studie in gevolgd. In de lessen focust de docent niet alleen op de uitbreiding van haar algemene woordenschat en –gebruik, maar ook op vaktaal. Haar taalmaatje heeft een kapperszaak en nu mag Victoria wassen en vegen in de zaak.

Momodu – Cursist

“Ik wil graag nieuwe vrienden maken, maar ik weet niet hoe.” 

Lees meer

De Gambiaanse Momodu vertelt in de les dat hij weinig vrienden heeft in Almere. Hij voelt zich eenzaam en dreigt in een isolement te komen. Hij is gemotiveerd om nieuwe vrienden maken maar weet niet hoe. Zijn docent geeft hem als huiswerkopdracht mee om uit te zoeken wat voor activiteiten er georganiseerd worden in het wijkcentrum waar hij les krijgt. De volgende les komt Momodu terug met een inschrijfformulier voor klaverjassen, een ideale opstap om nieuwe mensen te leren kennen en zijn Nederlandse taal in de praktijk te oefenen.

Een selectie van onze opdrachtgevers

Als contractpartner van ruim 40 gemeenten zijn wij actief door het hele land: Zaandam, Noordwijk, Oss, Gennep, Uden, Bergen op Zoom en Spijkenisse, maar ook in kleinere gemeenten zoals Boekel, Cuijk, Krommenie en Sassenheim. 

IVIO-opleidingen | Gemeente Edam & Volendam
IVIO-opleidingen | Gemeente Uden
IVIO-opleidingen | Gemeente Zaanstad
IVIO-opleidingen | Gemeente Purmerend

Couleur locale

Iedere gemeente heeft haar eigen behoeftes, wensen en mogelijkheden. IVIO-opleidingen speelt hier zoveel mogelijk op in door het aanbod te verfijnen naar de wensen van de gemeente en zo maatwerk te kunnen leveren voor iedere deelnemer. IVIO-opleidingen heeft verscheidene contacten met partners op het gebied van werving, samenwerking en facilitaire ondersteuning. Samenwerking met verschillende partners is voorwaarde om de doelgroep te bereiken, om het aanbod te completeren, om maatwerk te leveren en om te kunnen doorverwijzen. 

Garanties 

Voor deelnemers die de drempel hebben overwonnen om deel te nemen aan een taaltraject is het belangrijk zo snel mogelijk te starten. IVIO garandeert:

  Binnen vijf werkdagen het eerste contact
  Binnen vijf weken starten met de taalles
  Het hele jaar op eigen niveau instromen

IVIO-Opleidingen

Pascallaan 68
8218 NJ Lelystad
Tel. 0320-229900
E-mail opleidingen@ivio.nl

KvK-nummer 39076760
BTW-nummer 8074.28.036.B26

Keurmerken

CRKBO

 IVIO-opleidingen | NRTO Keurmerk

Volg ons

Copyright © 2019 IVIO-Opleidingen | Alle rechten voorbehouden | Cookieverklaring |  Powered by VWA digital agency